Obniżka stawek za połączenia w EU

Dodano: 2019-03-01

Spełniając wymogi ustawowe publikujemy informację dotyczącą wprowadzenia taryf regulowanych w zakresie maksymalnych cen połączeń na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMS-ów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) za wiadomość SMS. Podane, początkowe limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem.

Wskazane wyżej ceny dotyczą usług: świadczonych dla konsumentów, za które opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych.

Dostawcy realizując obowiązek określony w art. 5a rozporządzenia zobowiązani są do wprowadzenia zmian w stosowanych wzorcach umownych oraz zmiany obowiązujących umów. O obniżce cen dostawcy powinni poinformować abonentów najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości.

Dostawcy mogą oferować usługi po cenach wyższych niż wskazane w rozporządzeniu wyłącznie w ramach taryf alternatywnych. Zanim konsumenci wybiorą taką taryfę, dostawca informuje ich o charakterze korzyści, które w ten sposób utracą.

Abonenci, którzy korzystają z takich taryf w dniu 15 maja 2019 r.: mogą nieodpłatnie w ciągu jednego dnia przejść na taryfę regulowaną, powinni zostać automatycznie przełączeni na taryfę regulowaną 15 lipca 2019 r., jeżeli nie potwierdzili, ani nie zadeklarowali wyboru taryfy alternatywnej do tego dnia.

Ponieważ połączenia w sieciach których operatorem jest NETCENTRICA Sp. z o.o. były jak dotąd wielokrotnie tańsze od wprowadzonych nowych regulowanych stawek maksymalnych, nasi abonenci w minimalnym stopniu odczują wprowadzenie regulacji.

Zmiana taryfy możliwa jest za pośrednictwem samoobsługowego systemu Panelu Klienta lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wprowadzenia nowych taryf regulowanych zapraszamy do kontaktu z BOK.