Kontakt

NETCENTRICA Sp. z o.o.
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

Infolinia:
+48 22 247 88 00
FAX:
+48 22 247 88 01

Dane rejestrowe

D-U-N-S:
522538305
NIP:
1181894561
KRS:
0000280229
Kapitał zakł.:
50.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Koncesje i pozwolenia

Wpis RPT:
007087
RN
C2610
Centr. tranzytowa:
Piękna 19, Warszawa

Działalność telekomunikacyjna prowadzona na mocy decyzji nr OWA-WEP-6400-108/07(2) wydanej przez Prezesa UKE

Kontakt

pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska, EU

  • NETCENTRICA Sp. z o.o.

    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska